www.JAWAmania.info
BlueBoard.cz
logo.jpg, 7 kB

Home

Modely
Jawa 50/550
Jawa 50/555
Jawa 50/05
Jawa 50/20
Jawa 50/21
Jawa 50/23

Galerie

Historie

Prospekty Jawa 50

Typový list karburátoru Jawa 50 typ 22

Moje motorky

Technika

Přepočet Kw na Koně

Jednotky tlaku

Zapalovací Svíčky

Alternátor Jawa 350/638

Ložiska a gufera Jawa 50/05

Ložiska a gufera Jawa 50/20,21,23

Návody

Měření aletrnátoru 350/638

Zkouška usměrňovacího bloku

Kompresní poměr-měření,změny

Převodový poměr

Bannery


Převodový poměr

Při počítání převodu každého stupně si nakreslíme takovouhle zjednodušenou převodovku.(Jako vzor použijeme převodovku z Jawa 50 typ 20,21,23).

Převodovka.jpg, 12 kB

Čísla označují počet zubů jednotlivých kol převodovky. Při počítání jednotlivých převodů,každého stupně si musíme uvědomit, která kola spolu stále zabírají například u 1.převodového stupně jde točivý moment přes kola 14-23-23-14 z toho kola 14a14 jsou hnací a kola 23a23 jsou hnaná. Převod dostaneme, když vydělíme součin zubů kol hnaných ,součinem zubů kol hnacích.V našem případě (23x23): (14x14)=2.69 zaokrouhleně 2,70. To znamená že 1. převodový stupeň je 2,70:1. Další převody spočítáme stejným způsobem.

2.Převodový stupeň (18x23): (20x14)=1,478 zaokrouhleně 1,48:1

3. převodový stupeň je přímí záběr tudíž 1:1

Když je potřeba zjistit celkové převody potřebujeme znát počet zubů jednotlivých kol sekundárního a
primárního převodu a vypočítat jejich celkový převod a výsledkem vynásobíme hodnoty,které jsme spočítali pro jednotlivé přev. Stupně.

U Jawa 50 typ 20,21,23.Je primární převod tvořen primárním kolečkem (14z) a lamelou (34z).
Sekundární převod je tvořen sekundárním kolečkem to má (13z) nebo i (12z) prostě jsou různá sek. kolečka. My použijeme 13z, a také rozetou 55z.

Celkový převod těchto dvou převodů spočítáme stejně jako jednotlivé převody
(součin kol hnaných dělený součinem kol hnacích) V našem případě je celkový převod těchto dvou převodů (34x55):(14x13)=10,27

V této fázi je už jednoduché zjistit celkový převod motocyklu. Vezmeme nově spočítaný celkový převod a tím vynásobíme všechny hodnoty jednotlivých převodů tak že u . převodového stupně spočítáme celkový převod takto: 2,70x10,27=27,72.

Celkový převod se dá dost dobře měnit výměnou sekundárního kolečka. Chceme-li vědět kolik má mít kolečko zubů. Chceme-li například změnit celkový převod z 10,27 na 11,13 vypočítáme to tak, že při výpočtu celkového převodu nahradíme číslo udávající počet zubů sek. kolečka požadovaným převodem příklad pak bude vypadat následovně: (34x55):(14x11,13)=12,00z. Tímto jsme zjistili, že na zvýšení celk. převodu vyměníme sek. kolečko ze stávajících 13z za kolečko s 12z.

Vysvětlivky:

Hnací kolo- kolo které pohání převod - je zdrojem pohonu.
Hnané kolo- Kolo které se nechává pohánět od kola hnacího není zdrojem pohonu v převodu
Primární převod- přenáší pohon od klikového hřídele do převodovky.
Sekundární převod- přenáší pohon od převodovky na zadní kolo.