www.JAWAmania.info
BlueBoard.cz
logo.jpg, 7 kB

Home

Modely
Jawa 50/550
Jawa 50/555
Jawa 50/05
Jawa 50/20
Jawa 50/21
Jawa 50/23

Galerie

Historie

Prospekty Jawa 50

Typový list karburátoru Jawa 50 typ 22

Moje motorky

Technika

Přepočet Kw na Koně

Jednotky tlaku

Zapalovací Svíčky

Alternátor Jawa 350/638

Ložiska a gufera Jawa 50/05

Ložiska a gufera Jawa 50/20,21,23

Návody

Měření aletrnátoru 350/638

Zkouška usměrňovacího bloku

Kompresní poměr-měření,změny

Převodový poměr

Bannery


Kompresní poměr měření a změny

Je to poměr stlačení směsi od začátku kompresního zdvihu, kdy je píst v dolní úvrati a směs je uzavřena v prostoru , který se rovná obsahu válce a obsahu spalovacího prostoru V=(O+S), do konce kompresního zdvihu, kdy je píst v horní úvrati a směs je uzavřena v prostoru rovnajícím se jen obsahu spalovacího prostoru.

Pro pochopení si vyjádříme kompresní poměr jednoduchým vzorcem.
O = obsah válce
S = obsah spalovacího prostoru
K = kompresní poměr

K= (O+S) : S

To znamená, že kompresní poměr dostaneme, vydělíme-li součet obsahu válce a
obsahu spalovacího prostoru, obsahem spalovacího prostoru.

Obsah válce si spočítáme podle vzorce: (vrtání x vrtání x 3,14) : 4 x zdvih
V praxi u pionýra to znamená: (38 x 38 x 3,14) : 4 x 44 = 49875,76 mm3
Výsledek vydělíme tisícem abychom dostali kubické centimetry
49875,76 : 1000 = 49,87576 = zaokrouhleně 49,9 cm3

Obsah spalovacího prostoru musíme změřit. Motor nastavíme do horní úvrati. K měření použijeme
kalibrovanou nádobku se stupnicí aspoň do 100ccm a nálevku s úzkým hrdlem, která projde lehce otvorem pro svíčku.

Měření
K měření použijeme motorový olej, tímto olejem propláchneme nálevku a celou kalibrovanou nádobu, protože na těchto plochách při měření ulpí jisté množství oleje, který by nám pak v počtu chybělo. Olej nalijeme do kalibrované nádobky, necháme ustát a poznamenáme si rysku, ke které olej dosahuje. Pak pomalu naléváme olej do motoru, tak aby jeho proud neucpal celý otvor svíčky a vzduch mohl z vnitřního prostoru volně vycházet ven. Zároveň se zbavíme nebezpečí vytvoření vzduchového polštáře, který by značně zkreslil měření. Oleje nalijeme tolik, aby jeho hladina dosahovala do poloviny svíčkového závitu. Ke konci musíme být zvlášť opatrní abychom nepřelili jinak je měření nepřesné a musí se opakovat. Je-li hladina ve správné výšce položíme kalibrovanou nádobu se zbytkem oleje na rovnou plochu a počkáme až steče olej ze stěn a hladina se ustálí na rysce.
Příklad: původní obsah v nádobě byl 81ml a po nalití se ustálil olej na rysce 30. Obsah spalovacího prostoru vypočítáme takto: 81-30=51ml takže obsah spal. prostoru je 51ml.

Výpočet: K=(O+S):S
K=(49,9+51):51= 1,978:1
Tento příklad je pouze ilustrativní!!

Změna kompresního poměru
Chceme-li změnit kompresní poměr motoru musíme vědět jaký bude obsah spal. prostoru po provedené změně. Ten si snadno vypočítáme vydělíme-li skutečný obsah válce hodnotou požadovaného kompresního poměru sníženou o jednu. Například máme-li jednoválcovou třistapadesátku se skutečným obsahem válce 348ccm a chceme zvýšit ze 7,8 na 8,2 zjistíme obsah SP vydělením
Obecný vzorec je: S=O:(K-1)
S= obsah spalovacího prostoru
O= obsah válce
K= Kompresní pomě

348:(8,2-1)=348:7,2=48ccm

Nový obsah spalovacího prostoru, který bude novému kompresnímu poměru odpovídat bude místo původních 57ccm nyní 48ccm.
Víme tedy že jestli chceme zvětšit kompresní poměr musíme zmenšit obsah spalovacího prostoru na 48ccm, ale jak to udělat? Pomůžeme si snížením hlavy nebo válce ale spíše hlavy. Musíme však zjistit o kolik je nutno hlavu snížit, abychom obdrželi 48ccm spalovacího prostoru a tím kompresní poměr 8,2:1. Ani tento výpočet nebude složitý. Vydělíme skutečný obsah válce zdvihem motoru (v příkladu použijeme zdvih 90mm)

Obecný vzorec:
O:Z (zdvih)

Výpočet :
348:90=3,86ccm

Tento výpočet nám udává, že když snížíme hlavu o 1mm zmenší se nám spalovací prostor o 3,86.
Chceme-li vědět kolik máme ubrat, abychom zmenšili obsah spalovacího prostoru na 48ccm.
Musíme nejdříve zjistit o kolik se spalovací prostor zmenší (51-48=3),
teť vydělíme tyto 3ccm hodnotou 3,86, vypočítanou pro náš motor.

Výpočet:
3:3,86=0,77 zaokrouhleno na 0,8mm
Z toho vyplývá že se hlava musí snížit o 0,8mm.

Copyright © Plíša